Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน การประชุมการจัดทำแผนการศึกษาและหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

11 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน ตรวจติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

11 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน ตรวจติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

11 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน ตรวจติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

11 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน ตรวจติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

22 ธ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพี้

05 ธ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน นายณัฐภัทร บุญประจง ท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (Kick Off) ช๊อป ชิม แชะ! ณ วัดแสนขัน

23 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

21 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน สถ.อ.ทองแสนขัน โครงการตรวจติดตาม อปท.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

ที่ตั้ง :   หมู่ที่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน  จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-274  แฟกซ์ : 055-418-274